HUISREGELS & VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

U kan de kamer buiten 1 week van aankomstdatum gratis annuleren.
Als u binnen 1 week van aankomstdatum wilt annuleren zullen wij helaas de kosten doorrekenen aan u.

 

HUIS REGELS HOTEL RESTAURANT HESTIA

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te  worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder/verzorger (min. 25 jaar oud).
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames.
 • Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Restaurant Hestia is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die  bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

↓ HET IS VERBODEN OM ↓

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw.
 • Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Restaurant             
 • Hestia kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparative en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel, binnengebrachte lachgasflessen en patronen zullen wij confisqueren en ontvangt u niet meer terug.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Hotel Restaurant Hestia